Zebrania i konsultacje z rodzicami 2016/2017


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami
w roku szkolnym 2016/2017

Najbliższe konsultacje: 4.10.2016 r.

 

Klasy

I semestr

II semestr

Godziny

Zebrania ogólne z rodzicami

I-III XIV LO

13.09.2016

31.01.2017

6.06.2017

g. 16.30

Konsultacje indywidualne

I-III XIV LO

4.10.2016

8.11.2016

13.12.2016

4.04.2017

7.03.2017

g. 16.30


Podczas zebrań ogólnych Państwo Nauczyciele niepełniący funkcji wychowawczej udzielają rodzicom uczniów konsultacji w godzinach 17.00-18.00.

Wychowawcy klas i przydział sal na zebrania z rodzicami

kl.

wychowawca

sala

     

I A

p. Monika Swinarska-Meksuła

C 33

I B

p. Piotr Czarski

C 10

I C

p. Andrzej Zegzdryn

C 36

I D

p. Beata Jasińska

C 20

     

II A

p. Marzena Kosowska

C 35

II B

p. Eryk Usar

C 07

II C

p. Anna Marczuk

C 23

II D

p. Anna Masztaleruk

C 38

     

III A

p. Renata Wzorek

C 09

III B

p. Monika Mirońska-Galińska

B 07

III C

p. Jolanta Kozioł

C 34

III D

p. Grażyna Buszko

B 10

III E

p. Michał Barański

C 08

     

 

 

 

  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie