Zebrania i konsultacje z rodzicami 2017 / 2018


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami
w roku szkolnym 2017/2018

 

Harmonogram zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

XIV Liceum Ogólnokształcące

 

 I SEMESTR    

  II SEMESTR    

    GODZINY    

  Zebrania  ogólne z Rodzicami  

12.09.2017

07.11.2017

25.01.2018

20.03.2018

22.05.2018

 g. 16.30

    Konsultacje indywidualne

 03.10.2017

 05.12.2017

17.04.2018

 g. 16.30-17.30

 

Podczas zebrań ogólnych Państwo Nauczyciele niepełniący funkcji wychowawczej udzielają rodzicom uczniów konsultacji w godzinach 17.00 - 18.00

 

PRZYDZIAŁ SAL NA ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

 Klasa  Wychowawca   sala 
 I A  P. Jolanta Kozioł    C 20
 I B  p. Grażyna Buszko    C 33
 I C  p. Renata Wzorek    C 9
I D p. Michał Barański   C 8
II A

p. Monika Swinarska-Meksuła

C 36

II B

p. Piotr Czarski

C 10

II C

p. Andrzej Zegzdryn

C 34

II D

p. Beata Jasińska

C 37

III A

p. Marzena Kosowska

C 35

III B

p. Eryk Usar

C 7

III C
p. Anna Marczuk   C 23
III D p. Anna Masztaleruk   C 38

 

 

 

 

 

 

 

  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie