Kalendarz


I semestr        1.09.2021 r. – 28.01.2022 r. – 20 tyg.

II semester    31.01.2022 r. –   24.06.2022 r. – 18 tyg.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2021 r.
I semestr01.09.2021 r. – 28.01.2022r.
II semestr31.01.2022 r. – 24.06.2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2021 r. – 31.12.2021 r.
Ferie zimowe14.02. – 25.02.2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna14.04 – 19.04.2022 r.
Egzamin ósmoklasisty24, 25, 26.05.2022 r.
Zakończenie zajęć w klasach IIIg XIV LO29.04.2022 r.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
– część pisemna
– część ustna /dla zainteresowanych/
  4-20.05.2022 r.
ustali dyrektor szkoły
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
24.06.2022 r.
Ferie letnie25.06 – 31.08.2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Patronat
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej Legia Akademicka Wydział Artystyczny umcs Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
© 2021 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content