Rada Rodziców


Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

1) P. Aneta Jakubczak – przewodnicząca
2) P. Dariusz Sadowski – wiceprzewodniczący
3) P. Marek Kosicki – skarbnik
4) P. Sylwia Szajc – członek
5) P. Joanna Łysobycka – członek
6) P. Krzysztof Czubiel – członek

Komisja Rewizyjna
1) P. Krzysztof Skulimowski – przewodniczący
2) P. Adam Kopeć – wiceprzewodniczący
3) P.  Marta Korzeniowska – członek

NUMER KONTA DO WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW

BANK PKO SA

98 1240 2470 1111 0011 0631 2055

Patronat
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej Legia Akademicka Wydział Artystyczny umcs Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
© 2021 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content