Oferta edukacyjna


Oferta edukacyjna XIV LO na rok 2021/2022

Oferta edukacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

Informacja o rekrutacji na stronie Lubelskiego Kuratorium Oświaty: Link
Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych: Link
Prezentacja „Kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej z perspektywy rodzica/opiekuna” pt. „Wspieram, nie wybieram 2021”: Link
Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022: Link
Zarządzenie nr 24/2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty: Link

© 2021 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content