Oferta edukacyjna


Oferta edukacyjna XIV LO na rok 2023/2024

Rejestracja kandydatów do klas I na rok szkolny 2023/2024 odbywa się pod adresem: lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do XIV LO: https://14lo.lublin.pl/rekrutacja/informacje-dodatkowe/   

– Informacja o rekrutacji na stronie Lubelskiego Kuratorium Oświaty: Link
– Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych: https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12467
– Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2023/2024:  https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

– Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty: https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12531

© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content