• Home
  • »
  • Inne
  • »
  • Zmiany dotyczące korzystania ze stołówki

Zmiany dotyczące korzystania ze stołówki

142
Opublikowano: 30 stycznia 2024
Dodano przez: Anna Masztaleruk

W związku ze zmianą zewnętrznej firmy cateringowej przygotowującej posiłki dla uczniów nastąpiły zmiany, z którymi prosimy o zapoznanie się wszystkich Rodziców i uczniów zapisanych na stołówkę:

  1. Cena jednego obiadu tzw. ”wsad do kotła” wynosi 6,50 zł. 
  2. Rodzic zobowiązuje się do dokonywania wpłaty z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy, przelewem na rachunek bankowy: 03 1240 1503 1111 0010 0163 0403, wyjątkiem jest miesiąc luty 2024 r., w którym termin płatności pozostaje do 05.02.2024r
  3. Nieobecność  dzieci  na  obiadach  należy  zgłaszać  najpóźniej w  bieżącym  dniu  do  godziny  08:30 wysyłając  SMS na numer telefonu 666 – 814 – 481.
  4. Posiłki wydawane są uczniom wyłącznie na podstawie elektronicznej KARTY OBIADOWEJ.
  5. Warunkiem dalszego korzystania z obiadów jest podpisanie aneksu do umowy w dwóch egzemplarzach. W tym celu należy zgłosić się do 12 lutego 2024 r. do pokoju A 10 (obok stołówki szkolnej) w godzinach 8.00-14.00.
  6. Wszelkich informacji dotyczących obiadów udziela Intendent pod nr tel. 666-814-481, e-mail: anna.tchorz@zso1.lublin.eu

© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content