• Home
  • »
  • Komunikaty
  • »
  • Zapraszamy do „Czternastki”! Oferta dla absolwentów szkół podstawowych i ważne informacje dotyczące rekrutacji

Zapraszamy do „Czternastki”! Oferta dla absolwentów szkół podstawowych i ważne informacje dotyczące rekrutacji

657
Opublikowano: 28 maja 2021
Dodano przez: admin

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty XIV Liceum Ogólnokształcącego.

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej ofercie znajdziecie już tradycyjnie klasy wojskowe (1a, 1b i 1c), w tym jedyne w Lublinie Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW) realizujące program edukacji wojskowej zatwierdzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Nowością w naszej ofercie jest klasa celno – skarbowa (1d) we współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Lublinie.

Szczegóły oferty i regulamin rekrutacji znajdziesz tu: Oferta edukacyjna

Linki do poszczególnych oddziałów na stronie systemu naborowego:

– 1a (wojskowa OPW) https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=3738

– 1b (wojskowo – informatyczna, planowany OPW) https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=868

– 1c (wojskowa, planowany OPW) https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=874

– 1d (celno – skarbowa) https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=1218

Uwaga! Kandydatom do klas wojskowych 1a, 1b i 1c przypominamy, że:

  • do oddziałów tych obowiązuje krótszy termin składania wniosków wygenerowanych w systemie naborowym, wydrukowanych i podpisanych przez oboje rodziców/prawnych opiekunów w szkole pierwszego wyboru, który mija w dn. 31 maja 2021 o godz. 15:00;
  • niezbędnym warunkiem przyjęcia do klasy wojskowej jest uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej, która odbędzie się w dn. 8-9 czerwca 2021r. Szczegóły testu w regulaminie. Szczegóły zostana podane wkrótce na stronie szkoły.

Na próbę sprawności fizycznej należy dostarczyć:

  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w klasie przygotowania wojskowego oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału próbie sprawności fizycznej,
  • oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna, że kandydat jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW szkolne w szkole podstawowej lub ubezpieczenie indywidualne)  z podaniem numeru polisy,
  • zgodę rodzica/prawnego opiekuna na nauke w klasie OPW i udział w próbie dokument do pobrania

Kandydat składa oryginały wymienionych dokumentów lub ich kopie, jeżeli oryginały zostały złożone wraz z wnioskiem do szkoły I wyboru.

Przypominamy, że po dokonaniu wyboru szkoły w systemie naborowym w jej obrębie możecie wybrać dowolną liczbę oddziałów, co zwiększa Wasze szanse na dostanie się do wymarzonej placówki. Szkołę pierwszego wyboru określa oddział wybrany z danej szkoły (na liście wyborów pod nr 1).

WAŻNE

Równolegle do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest rekrutacja do burs!

Więcej informacji: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-burs/

Link do strony rekrutacyjnej do burs: https://naborz-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/News

Zapraszamy do „Czternastki”!


© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content