• Home
  • »
  • Komunikaty
  • »
  • Zapisy na obiady dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2021/2022

Zapisy na obiady dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2021/2022

1095
Opublikowano: 30 sierpnia 2021
Dodano przez: Anna Masztaleruk

1. Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie obiadów od 6 września 2021 r.

 2. Warunkiem korzystania z obiadów jest zgłoszenie ucznia według załączonego wzoru – Załącznik nr 1 oraz podpisanie umowy – Załącznik nr 2. Druki dostępne są na stronie internetowej oraz w budynku szkoły – w pokoju A 10 (obok stołówki szkolnej).

 3. Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z umową (umowa w dwóch egzemplarzach) należy złożyć w p. A 10 w godzinach 7.30-13.30 lub w zaklejonej kopercie z podpisem „obiady” w godz. od 7.00-18.00 na portierni szkolnej.

 4. Kwota abonamentu za wrzesień 2021 r. wynosi: 91,20 zł. Wpłaty za wrzesień 2021 r. należy dokonać do dnia 08.09.2021r. W tytule przelewu należy wpisać – imię i nazwisko dziecka/ klasa…./, wpłata za obiady za miesiąc ………

 5. Numer konta bankowego: 03 1240 1503 1111 0010 0163 0403

 6. Wszelkich informacji dotyczących sprzedaży obiadów udziela Intendent p. Agata Ćwirzeń, tel. 666 814 481,
e-mail: intendent@zso1.lublin.pl


© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content