Zapytanie ofertowe

736
Opublikowano: 19 kwietnia 2021
Dodano przez: admin

Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1 
20-109 Lublin NIP 9462575811
0dbiorca : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie pn:

Indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2020 r. (Ubiór mundurowy Ucznia) zwany „pakietem umundurowania”
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia nr 3 -7  do zapytania

Propozycję cenową należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 01.12.2020r. do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5 lub na mail piotr.polowski@zso1.lublin.eu, bądź osobiście w sekretariacie szkoły.

Termin dostawy zamówienia ustala się na dzień 22.12.2020r.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest Pan Piotr Połowski kier.gospodarczy szkoły. tel. 81-7413-703 w. 12.


Podobne zamówienia publiczne
© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content