• Home
  • »
  • Informacje
  • »
  • Uroczystość ślubowania klas I XIV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie z ceremoniałem wojskowym 25.10.2023

Uroczystość ślubowania klas I XIV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie z ceremoniałem wojskowym 25.10.2023

667
Opublikowano: 10 listopada 2023
Dodano przez: Anna Masztaleruk

W dniu 25 października 2023r. ponad 180 uczniów pierwszych klas mundurowych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Lublinie złożyło przysięgę na sztandar szkoły podczas uroczystości ślubowania z ceremoniałem wojskowym. Wydarzenie zostało zorganizowane na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Lublinie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, władz lokalnych i samorządowych, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 19. Brygady Zmechanizowanej, Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG, Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, służb mundurowych, uczelni wojskowych oraz organizacji pozarządowych, świadkowie historii – Pani kpt. Marianna Krasnodębska oraz Pan Jerzy Jeżewicz, a także licznie zgromadzone rodziny ślubujących uczniów oraz społeczność szkolna XIV LO.

Ceremonię rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości absolwenta XIV LO Kacpra Zarzekę Panu płk. Jerzemu Flisowi – szefowi Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie Wojskowego Centrum Rekrutacji, po którym Pan Pułkownik wraz z Dyrektorem Szkoły Panem Wojciechem Kalickim dokonali przeglądu pododdziałów. Następnie Pan Dyrektor przywitał zgromadzonych Gości, Rodziców oraz społeczność szkolną XIV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie i wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Podczas uroczystości z rąk wojewody lubelskiego Pana Lecha Sprawki reprezentującego szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Józefa Kasprzyka szkoła otrzymała Medal Pro Patria. Ponadto Medalem Pro Bono Poloniae uhonorowano  instruktora edukacji wojskowej w XIV LO sierż. Legii Akademickiej Pana Marka Chęcia, natomiast Medalem Pro Patria członka Legii Akademickiej Pana Sebastiana Byrę.

Uczniowie wyróżnieni dyplomami za wzorową postawę podczas obozu kondycyjno – wojskowego w Bieszczadach odebrali gratulacje z rąk Pana płk. Jerzego Flisa – szefa Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie Wojskowego Centrum Rekrutacji, Posła na Sejm RP Pana Sylwestra Tułajewa, wojewody lubelskiego Pana Lecha Sprawki, wicemarszałka województwa lubelskiego Pana Zbigniewa Wojciechowskiego, zastępcy Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania Pana Mariusza Banacha oraz dyrektora szkoły Pana Wojciecha Kalickiego.

W imieniu ślubujących uczniów głos zabrał ucz. kl. Ia Bruno Domagała. Przemówienie w imieniu rodziców klas pierwszych wygłosiła Pani Marianna Skrabucha.

Następnie przedstawiciele uczniów XIV LO wręczyli kwiaty obecnym na uroczystości świadkom historii  – Pani kapitan Mariannie Krasnodębskiej, Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, żołnierzowi Armii Krajowej, odznaczonej Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Panu Jerzemu Jeżewiczowi, więźniowi  niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci w okupowanej Łodzi.

Głos zabrali wojewoda lubelski Pan Lech Sprawka, który odczytał list szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Józefa Kasprzyka, Pan płk. Jerzy Flis, pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki Pan Jakub Koper, Poseł na Sejm RP Pan Sylwester Tułajew, wicemarszałek województwa lubelskiego Pan Zbigniew Wojciechowski, Pan Prezydent Mariusz Banach, Pan Michał Deruś – rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz Pani kpt. Marianna Krasnodębska.

Po części oficjalnej odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej XIV Liceum Ogólnokształcącego pod dowództwem ucznia klasy IV C Aleksa Mazusia, a zwieńczeniem uroczystości była defilada pododdziałów ślubujących uczniów przed Zamkiem Lubelskim, której przewodził Dowódca Uroczystości kpr. Legii Akademickiej Kacper Zarzeka – absolwent XIV LO. Uroczystość uświetniła swoim udziałem Orkiestra Garnizonu Lublin pod dowództwem st. chor. szt. Rafała Palutkiewicza.

XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie jest największą szkołą mundurową w regionie i jedną z najliczniejszych szkół tego typu w kraju. Prowadzimy Oddziały Przygotowania Wojskowego pod patronatem MON, klasy wojskowe, służby celno – skarbowej oraz służby granicznej. W bieżącym roku szkolnym w dwudziestu klasach naukę pobiera blisko 600 uczniów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.


© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content