• Home
  • »
  • News
  • »
  • Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych – wideokonferencja dla Rodziców

Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych – wideokonferencja dla Rodziców

402
Opublikowano: 13 września 2022
Dodano przez: Anna Masztaleruk

W związku z trwającym w dniach 12-16 września 2022 r. „Tygodniem profilaktyki chorób zakaźnych” zainicjowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Kuratorium Oświaty w Lublinie przygotowało propozycję konferencji on-line dla rodziców.

W dniu 14 września 2022 r. o godz. 16.30 proponujemy spotkanie na temat profilaktyki chorób zakaźnych, które poprowadzi Pan płk dr n. biol. Aleksander Michalski Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

Link do wideokonferencji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA0OWU0MGUtOWFlZS00ZDNiLTlmMTQtODYzYzFkOTcyYjU0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2C%22Oid%22%3A%226a1b2b3d-b231-4191-be07-b53d2de349cb%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a


© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content