• Home
  • »
  • Informacje
  • »
  • Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”

Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”

410
Opublikowano: 11 września 2022
Dodano przez: Anna Masztaleruk

W dniu 1.09.2022 r. rozpoczął się ostatni nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2022/2023 uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących. Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r., w kwocie 350 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące projektów stypendialnych prosimy kierować pod numery telefonów (81)44 16 713, (81)44 16 716, (81)47 81 459 lub za pośrednictwem skrzynki
e-mail: 
stypendia_rpo@lubelskie.pl

Wnioski pobrane ze strony internetowej www.lubelskie.pl z zakładki Stypendia należy złożyć w wersji papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, w terminie od 1 do 16 września 2022 r.

Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.


© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content