• Home
  • »
  • Informacje
  • »
  • Organizacja próby sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW) XIV LO na rok szkolny 2023/2024 – aktualizacja

Organizacja próby sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW) XIV LO na rok szkolny 2023/2024 – aktualizacja

1653
Opublikowano: 1 czerwca 2023
Dodano przez: Anna Masztaleruk

Próba sprawności fizycznej odbędzie się w dniach 5 i 6 czerwca 2023rna kompleksie boisk „Orlik” przy ul. Radzyńskiej 5 przy ZSO nr 1 w Lublinie zgodnie z poniższym przyporządkowaniem:

05.06.2023 (poniedziałek) – kandydaci o nazwiskach rozpoczynających się od liter A do Ma:
– godz. 9:00 (rejestracja od 8:30)– nazwiska rozpoczynające się od A do I,
– godz. 12:00 (rejestracja od 11:30)–nazwiska rozpoczynające się od J do Ma.

06.06.2023 (wtorek) – kandydaci o nazwiskach rozpoczynających się od liter Mi do Ż:
– godz. 9:00 (rejestracja od 8:30) – nazwiska rozpoczynające się od Mi do Sy,
– godz. 12:00 (rejestracja od 11:30)– nazwiska rozpoczynające się od Sz do Ż.

Obowiązuje strój sportowy. Szkoła nie zapewnia wody ani posiłków.
Przed próbą należy we własnym zakresie wykonać ćwiczenia rozgrzewające.

Zapraszamy kandydatów wraz z rodzicem/opiekunem.

Link do regulaminu próby sprawności fizycznej

Obowiązkowo należy dostarczyć (dotyczy wyłącznie osób, które nie dostarczyły wymienionych dokumentów wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły):
– podpisany druk zgody na udział w próbie i naukę w klasie OPW link
– zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w klasie wojskowej lub o stanie zdrowia dziecka
– oświadczenie Rodzica bądź zaświadczenie ze szkoły o ubezpieczeniu NNW kandydata.
Kandydat musi posiadać dokument ze zdjęciem w celu identyfikacji oraz własny długopis.
Termin dodatkowy12:06 godz. 9:00 (rejestracja od 8:30) wyłącznie dla osób, które z ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w próbie w dn. 5-6.06. W takim przypadku należy napisać oświadczenie z podaniem przyczyny nieobecności kandydata opatrzone podpisem rodzica/prawnego opiekuna i dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać skan na adres sekretariat@zso1.lublin.pl do dn. 6.06.2023r.

Informujemy o możliwości zaparkowania samochodu na placu szkolnym.


© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content