• Home
  • »
  • Komunikaty
  • »
  • Organizacja próby sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW) XIV LO na rok szkolny 2022/2023

Organizacja próby sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW) XIV LO na rok szkolny 2022/2023

2165
Opublikowano: 3 czerwca 2022
Dodano przez: Anna Masztaleruk


Próba sprawności fizycznej odbędzie się w dniach 9 i 10 czerwca 2022rna kompleksie boisk „Orlik” przy ul. Radzyńskiej 5 przy ZSO nr 1 w Lublinie zgodnie z poniższym przyporządkowaniem:
09.06.2021 (czwartek) – kandydaci o nazwiskach rozpoczynających się od liter A do L:
– godz. 9:00 – nazwiska rozpoczynające się od A do Gn
– godz. 11:00 –nazwiska rozpoczynające się od Go do L
10.06.2022 (piątek) – kandydaci o nazwiskach rozpoczynających się od liter M do Ż:
– godz. 9:00 – nazwiska rozpoczynające się od M do Sk
– godz. 11:00 – nazwiska rozpoczynające się od Sm do Ż
Rejestracja kandydatów rozpocznie się ok. 15 min. przed każdą turą próby. 
Obowiązuje strój sportowy. Szkoła nie zapewnia wody ani posiłków.
Przed próbą należy we własnym zakresie wykonać ćwiczenia rozgrzewające.
Link do regulaminu próby
Obowiązkowo należy dostarczyć (dotyczy wyłącznie osób, które nie dostarczyły wymienionych dokumentów wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły):
– podpisany druk zgody na udział w próbie i naukę w klasie OPW link
– zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w klasie wojskowej lub o stanie zdrowia dziecka
– oświadczenie Rodzica bądź zaświadczenie ze szkoły o ubezpieczeniu NNW kandydata.
Kandydat musi posiadać dokument ze zdjęciem w celu identyfikacji oraz własny długopis.
Termin dodatkowy: 15:06 godz. 9:00 wyłącznie dla osób, które z ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w próbie w dn. 9-10.06. W takim przypadku należy napisać oświadczenie z podaniem przyczyny nieobecności kandydata opatrzone podpisem Rodzica/prawnego opiekuna i dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać skan na adres sekretariat@zso1.lublin.pl do dn. 10.06.2022r.


© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content