Odpłatność za obiady abonamentowe za grudzień 2023

175
Opublikowano: 27 listopada 2023
Dodano przez: Anna Masztaleruk
Kategoria Dla rodzica

Opłata za obiady abonamentowe w grudniu 2023r. wynosi 15 dni x 5,30 zł = 79,50 zł.
Termin płatności do 05.12.2023r.

22.12.2023r. jest dniem wolnymi od zajęć dydaktycznych i został uwzględniony w powyższej kwocie – nie trzeba robić odpisów.

Odpisy z ostatniego tygodnia nauki tj. 18-21.12.2023r. zgodnie z zawartą umową można zgłaszać smsem wyłącznie do dnia 15.12.2023r. Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po w/w terminie nie będą odliczane.

W dniach zimowej przerwy świątecznej tj. 23.12.2023r. – 31.12.2023r. stołówka szkolna jest nieczynna.

Przypominamy, że za styczeń płatności dokonujemy w dniach 01.01.2024r. – 5.01.2024r. Nie dokonujemy wpłaty w grudniu za styczeń. Dokonane wpłaty zostaną przekazane na konto budżetu miasta, a nie na poczet wyżywienia. Informacja o kwocie za styczeń zostanie udostępniona 02.01.2024r. na stronie szkoły.


© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content