Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024

436
Opublikowano: 12 września 2023
Dodano przez: Anna Masztaleruk

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024”. Termin składania wniosków od 1 do 30 września 2023 r. Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach Działania 10.3 Kształcenie Ogólne, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, dofinansowanego przez Unię Europejską. Celem projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych, uczęszczających do szkół podstawowych – 754 uczniów i uczennic klas V-VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących, którzy zamieszkują lub uczą się w województwie lubelskim (pod warunkiem, że nie pobierają takich świadczeń w innym województwie) z wyłączeniem szkół dla dorosłych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, poprzez wsparcie stypendialne udzielane na okres od 1.09.2023 r. – 30.06.2024 r.

Dokładne informacje, regulamin oraz sposób składania wniosków znajduje się na stronie :


© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content