Komunikat nr 47/21/22 z dnia 26 stycznia 2022 r.

558
Opublikowano: 27 stycznia 2022
Dodano przez: Bartłomiej Ostrouch

Komunikat nr 47/21/22 z dnia 26 stycznia 2022 r.
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
dotyczący zawieszenia zajęć stacjonarnych
w klasach 5 – 8 Szkoły Podstawowej nr 45 oraz XIV Liceum Ogólnokształcącym
od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r.

  • Działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r. dla uczniów klas 5 – 8 Szkoły Podstawowej nr 45 oraz wszystkich klas XIV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
  • Zawieszone obowiązkowe zajęcia stacjonarne będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość na platformie Teams.
  • Zajęcia obowiązkowe z uczniami klas 1 – 4 Szkoły Podstawowej nr 45 realizowane będą stacjonarnie.
  • Świetlica szkolna pracować będzie bez zmian, zapewniając opiekę uczniom klas 1- 4 Szkoły Podstawowej nr 45.
  • Stołówka szkolna zapewnia obiady dla uczniów klas 1 – 4 Szkoły Podstawowej nr 45 oraz potrzebującym uczniom z klas starszych SP 45 oraz XIV LO.
  • W czasie realizacji nauczania w układzie hybrydowym oraz zdalnym obowiązują wewnątrzszkolne procedury związane z reżimem sanitarnym w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.

© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content