Klasa celno-skarbowa

4956
Dodano przez: admin

we współpracy z  Izbą Administracji Skarbowej

W ramach zajęć z zakresu Służby Celno-Skarbowej uczniowie klasy Służb Granicznych zapoznają się z:

  • organizacją, rolą i zadaniami Krajowej Administracji Skarbowej/Służby Celno-Skarbowej;
  • przepisami regulującymi funkcjonowanie KAS;
  • ceremoniałem KAS;

Szkolenie obejmuje także zajęcia z musztry, strzelectwa sportowego oraz sportów walki.
Podczas zajęć uczniowie korzystają ze szkolnej strzelnicy wirtualnej z możliwością wykorzystania scenariuszy strzelań tarczowych, statycznych i dynamicznych; jest to jeden z najnowocześniejszych systemów w Polsce wykorzystywany także przez służby mundurowe wielu państw. Ponadto szkoła dysponuje strzelnicą pneumatyczną, salą sztuk walki oraz bogatą bazą sprzętu szkoleniowego

Planowane są wizyty w jednostkach Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego, w tym na przejściach granicznych. Uczniowie wykazujący zaangażowanie i chęć pogłębiania wiedzy będą mieli możliwość odbycia praktyk w wybranych jednostkach lubelskiej KAS
Zdobyta wiedza teoretyczna z zakresu przepisów prawa oraz funkcjonowania KAS, a także umiejętności praktyczne, w tym ćwiczenia sprawnościowe z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz musztry, będą istotnym atutem w procesie rekrutacji do KAS.

Absolwent tej klasy może kontynuować naukę na kierunkach takich, jak: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, politologia, a także na uczelniach mundurowych oraz AWF.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy służby celno-skarbowej: Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, administracja państwowa i publiczna, agencje celne,  firmy spedycyjne.


© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content