Klasa celno-skarbowa

887
Dodano przez: admin

we współpracy z  Izbą Administracji Skarbowej

Naukę w tej klasie proponujemy uczniom, którzy chcą w sposób realistyczny i profesjonalny zapoznać się ze specyfiką zawodu funkcjonariusza służby celno-skarbowej, wiążą swoją przyszłość z
pracą w służbach mundurowych.

W ramach zajęć z zakresu Służby Celno-Skarbowej uczniowie klasy Służb Granicznych zapoznają się z:

  • organizacją, rolą i zadaniami Krajowej Administracji Skarbowej/Służby Celno-Skarbowej;
  • przepisami regulującymi funkcjonowanie KAS;
  • ceremoniałem KAS;
  • kulturą organizacji i etyką zawodowa

Szkolenie obejmuje także zajęcia z musztry, strzelectwa sportowego oraz sportów walki.

Planowane są wizyty w jednostkach Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego, w tym na przejściach granicznych.

Uczniowie wykazujący zaangażowanie i chęć pogłębiania wiedzy będą mieli możliwość odbycia praktyk w wybranych jednostkach lubelskiej KAS

Zdobyta wiedza teoretyczna z zakresu przepisów prawa oraz funkcjonowania KAS, a także umiejętności praktyczne, w tym ćwiczenia sprawnościowe z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz musztry, będą istotnym atutem w procesie rekrutacji do KAS.

Absolwent tej klasy może kontynuować naukę na kierunkach takich, jak: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, politologia, a także na uczelniach mundurowych oraz AWF.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy służby celno-skarbowej: Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, administracja państwowa i publiczna, agencje celne,  firmy spedycyjne.


© 2021 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content