• Home
 • »
 • Komunikaty
 • »
 • Informacje o udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin

Informacje o udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin

430
Opublikowano: 11 września 2022
Dodano przez: Anna Masztaleruk
Kategoria Inne Komunikaty

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tzw. stypendium szkolnego, przyznawanego uczniom zamieszkującym na terenie Miasta Lublin, w których rodzinie dochód na osobę nie przekracza 600 zł netto, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego  (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

Składanie wniosków odbywa się w terminie od 1 do 15 września 2022 r. i realizowane jest za pośrednictwem strony internetowej https://stypendia.edu.lublin.eu

Po wejściu na stronę należy kliknąć na pole „LOGOWANIE PRZEZ ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN” następnie podać nazwę użytkownika i hasło wykorzystywane do logowania do dziennika elektronicznego.

W procedurze „Stypendium szkolne o charakterze socjalnym” znajduje się „Instrukcja dla wnioskodawcy” dot. składania wniosku z możliwością autouzupełniania we wniosku danych z bazy UONET w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienie prawidłowości ich zapisu.

Ważne jest aby wprowadzając wniosek  zaznaczyć pole „Szkoły prowadzone przez Miasto Lublin” wpisać część nazwy szkoły np. numer i  wybrać szkołę z rozwijającej się listy.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendia szkolne powinny być wprowadzone do systemu elektronicznego, a następnie wydrukowane, podpisane i dostarczone do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 15 września.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły oraz psycholog szkolny p. Adrianna Prasał (gab. E8 przy portierni).

Ważne dokumenty:


© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content