• Home
  • »
  • Komunikaty
  • »
  • Informacje dla Kandydatów – potwierdzenie woli nauki w XIV LO

Informacje dla Kandydatów – potwierdzenie woli nauki w XIV LO

1310
Opublikowano: 14 lipca 2023
Dodano przez: Anna Masztaleruk

Przypominamy, że w dniu 18.07.2023r. zostaną opublikowane listy osób przyjętych do szkół ponadpodstawowych. Kandydaci zarejestrowani w systemie naborowym Lubelszczyzna https://lubelszczyzna.edu.com.pl/ będą mogli sprawdzić informacje o zakwalifikowaniu po zalogowaniu w systemie. Ponadto w tym dniu zostaną opublikowane listy przyjętych w budynku szkoły.
Informujemy, że osoby zakwalifikowane do danej szkoły maja obowiązek potwierdzenia woli nauki w nieprzekraczalnym terminie do 21.07.2023r. g. 15:00 poprzez dostarczenie ORYGINAŁÓW dokumentów:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

Prosimy także o dostarczenie karty zdrowia ze szkoły podstawowej (jeżeli została wydana) oraz 2 podpisanych zdjęć legitymacyjnych.
Dokumenty należy złożyć w dn. 18-21.07.2023r w siedzibie szkoły przy ul. Radzyńskiej 5 w następujących godzinach:

  • 18.07 – 10:00-15:00
  • 19 i 20.07 – 8:30 – 15:00
  • 21.07 – 8:30 – 14:00.

W przypadku, gdy kandydat zakwalifikuje się do innej szkoły, ale chciałby uczęszczać do XIV LO, składa oryginały dokumentów potwierdzenia woli nauki w szkole, którą wskazał system i jednocześnie składa podanie do Dyrektora XIV LO:

1) o ponowne rozpatrzenie dokumentów – w przypadku, gdy nasza szkoła była szkołą pierwszego lub kolejnego wyboru,

lub

2) o przyjęcie do szkoły – w przypadku, gdy naszego liceum nie było na liście wyborów wraz z kopiami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia, tj. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

Podanie musi zostać podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna.

Ponieważ warunkiem koniecznym przyjęcia do klas 1a,1b i 1c (OPW) jest zaliczenie testu sprawnościowego, kandydat, który nie przystępował dotychczas do testu będzie zobowiązany przystąpić do niego w sierpniu. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.


© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content