• Home
  • »
  • Komunikaty
  • »
  • Informacje dla Kandydatów – potwierdzenie woli nauki w XIV LO

Informacje dla Kandydatów – potwierdzenie woli nauki w XIV LO

1723
Opublikowano: 20 lipca 2022
Dodano przez: Anna Masztaleruk

Przypominamy, że w dniu 22.07.2022r. zostaną opublikowane listy osób przyjętych do szkół ponadpodstawowych. Kandydaci zarejestrowani w systemie naborowym Lubelszczyzna https://lubelszczyzna.edu.com.pl/ będą mogli sprawdzić informacje o zakwalifikowaniu po zalogowaniu w systemie. Ponadto w tym dniu zostaną opublikowane listy przyjętych w budynku szkoły.
Informujemy, że osoby zakwalifikowane do danej szkoły maja obowiązek potwierdzenia woli nauki w nieprzekraczalnym terminie do 28.07.2022r. g. 15:00 poprzez dostarczenie ORYGINAŁÓW dokumentów:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

Prosimy także o dostarczenie karty zdrowia ze szkoły podstawowej (jeżeli została wydana) oraz 2 podpisanych zdjęć legitymacyjnych.
Dokumenty należy złożyć w dn. 22-28.07.2022r. (z wyłączeniem soboty i niedzieli) w godzinach 8:30-14:00 (28.07 do godz. 15:00) w siedzibie szkoły przy ul. Radzyńskiej 5.
W przypadku, gdy kandydat zakwalifikuje się do innej szkoły, ale chciałby uczęszczać do XIV LO, składa oryginały dokumentów potwierdzenia woli nauki w szkole, którą wskazał system i jednocześnie składa podanie do Dyrektora XIV LO:
1) o ponowne rozpatrzenie dokumentów – w przypadku, gdy nasza szkoła była szkołą pierwszego lub kolejnego wyboru,
lub
2) o przyjęcie do szkoły – w przypadku, gdy naszego liceum nie było na liście wyborów
wraz z kopiami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia, tj. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.
Podanie musi zostać podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna.
Ponieważ warunkiem koniecznym przyjęcia do klas 1a i 1b jest zaliczenie testu sprawnościowego, kandydat, który nie przystępował do testu w czerwcu będzie zobowiązany przystąpić do niego w sierpniu. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.


© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content