Kalendarz 2017/2018

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

 

I semestr

04.09.2016 r. – 26.01.2017r.

 

II semestr

12.02.2017 r. – 22.06.2017 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2016 r. – 31.12.2016 r.

 

Ferie zimowe

29.01 – 09.02.2017 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 – 03.04.2017 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach III XIV LO

27.04.2017 r.

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część pisemna
- część ustna

04 - 25.05.2017 r.
ustali dyrektor szkoły

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

22.06.2017 r.

 

Ferie letnie

25.06 – 31.08.2017 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

6 dni w Szkole Podstawowej nr 45:
a)    2-3.11.2017r. (czwartek, piątek)
b)    02.01.2018r. (wtorek)
c)    30.04.2018r. (poniedziałek)
d)    02.05.2018r. (środa)
e)    04.05.2018r. (piątek)
f)    01.06.2018r. (piątek)


9 dni w XIV Liceum Ogólnokształcącym:
a)    25.10.2017r. (środa, ślubowanie klas I)
b)    2-3.11.2017r. (czwartek, piątek)
b)    02.01.2018r. (wtorek)
c)    30.04.2018r. (poniedziałek)
d)    02.05.2018r. (środa)
e)    04.05.2018r. (piątek)
f)    07.05.2018r. (poniedziałek)
f)    08.05.2018r. (wtorek)
f)    01.06.2018r. (piątek)

  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie