image1 image2 image3 image4

Akademia - Konstytucja 3 Maja

 


Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczciliśmy akademią przygotowaną 27 kwietnia 2017 r. przez uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem p. Małgorzaty Sidor i p. Marzeny Kosowskiej. Uroczystość rozpoczęła chwila refleksji związana z ponadczasową wymową wierszy Zbigniewa Herberta „Rozważania o problemie narodu” i „Czas”. Utwory recytowały uczennice z klasy I d. Młodzież z klas: II a, II c i II d przedstawiła uwspółcześnione odczytanie wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Scenom historycznym, zestawionym z realiami Polski XXI wieku, towarzyszyła prezentacja slajdów ukazujących rzeczywistość XVIII wieku uwiecznioną np. przez polskich malarzy.

 


 

Motywem przewodnim akademii były nie tylko słowa z wierszy Z.Herberta czy osiemnastowiecznej pieśni „Witaj majowa jutrzenko”, ale  także cytaty z utworu C.K.Norwida „Przeszłość” - „Przeszłość to dziś, ale cokolwiek dalej... czy słowa Jana Pawła II „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.”

Przedstawienie zakończył konkurs wiedzy o Konstytucji 3 Maja i o wydarzeniech jej towarzyszących. Nagrodą dla mistrza wiedzy o polskiej historii była ocena celująca z tego przedmiotu. Zapraszamy do galerii.

  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie